Я знаю як вирішити проблему з мобілізацією!

Військкомати треба розігнати, а кожному військовослужбовцю, що йде у відпустку давати повістки на мобілізацію. По 3-5-10 штук на кожного. Пішов у відпустку – вручи повістки 3-м офіцерам, 5 сержантам і 10 солдатам. ЗСУ виросте в рази за місяць!

Уильям Бройлз-младший. За что мы любим войну

Обложка Ре­пор­та­жи о вой­не во Вьет­на­ме вы­хо­ди­ли в Esquire с 1966 го­да. Джон Сэк про­сле­дил путь пер­вой пе­хот­ной ди­ви­зии от тре­ни­ро­воч­но­го ла­ге­ря в Нью-Джер­си до ба­зы Лаи Кхе — очерк «М» раз­ме­ром 33 ты­ся­чи слов оста­ет­ся са­мым длин­ным в ис­то­рии жур­на­ла. Майкл Герр про­вел на фрон­те 18 ме­ся­цев, его ре­пор­та­жи лег­ли в осно­ву сце­на­рия «Апо­ка­лип­си­са […]